loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

image
image
image
image
pattern-22

Do začiatku letných prázdnin nám ostáva

image
image
Čo ponúkame

Naše hlavné ciele

image

Najmenší 2 – 3r.

Adaptácia a pomoc sa začleniť najmenším deťom do kolektívu.

image
image

Strední 4 – 5r.

Stredním deťom ponúkame výchovno-vzdelávacie aktivity, osvojenie zručností. Začleňujeme ich do rôznych krúžkov.

image
image

Predškoláci

Predškolákov pripravujeme na nástup do základnej školy. Dôkladná príprava detí je základom úspechu pri ďalšom vzdelávaní.

image
Ball
image
image
O nás

Prečo práve naša MŠ

img
Prijemné prostredie

Prostredie MŠ je pripravené v plnej možnej miere, vybavené hračkami, vzdelávacími pomockami ako aj digitálnou interaktívnou prezentačnou technikou. Disponujeme aj veľkým areálom, kde deti trávia čas vrámci dopoludňajšieho programu.

Ľudský a odborný prístup k detičkám

Vaším deťom sa snažíme vytvoriť príjemné socílne prostredie aby s radosťou navštevovali Materskú školu. Získali si tu návyky a pripravili sa do budúcna.

Rewind
image
image
krúžková činnosť

Aktivity s našimi deťmi

image

Tanečný krúžok

S deťmi, ktoré majú blízko k tancu, sa snažíme viesť týmto smerom. Pohyb a tanec je pre detí ideálným odreagovaním a vybitím energie.

image

Výtvarná

Mladým umelcom vyhovieme v každom smere. Podporujeme výtvarné nadanie a ich výtvory sa snažíme podporiť v rôznych regionálnych súťažiach.

image

Oboznamovanie s anglickým jazykom

Oboznamovanie s anglickým jazykom zabezpečuje v našej MŠ p. učiteľka Simonka, ktorá je internou učiteľkou MŠ.

image

Folklórny klúžok

Oboznamovanie s ľudovými tradíciami zabezpečuje v našej MŠ p. učiteľka Monika a p. učiteľka Hanka, ktoré sú internými učiteľkami MŠ.

image

Bábkarský krúžok pre ped. zamestnancov MŠ

Pedagogickí zamestnanci pod vedením p. uč. Zuzany a p. uč. Aničky (zodpovedné za scenár) sa stretávajú v popoludňajších hodinách 1 krát za dva týždne, aby pripravili pre deti pútavý scenár, vyrobili kulisy a nacvičili divadelné predstavenie.

image

Hudobno-pohybový krúžok

Hudobno – pohybový krúžok zabezpečuje v našej MŠ p. učiteľka Marika a p. učiteľka Stanka, ktoré sú internými učiteľkami MŠ

image
image
image
image
Recenzie rodičov

Štastní rodičia

image-testimonial
Nikola

Naša dcérka je veľmi spokojoná s prístupom p. učiteliek. Teší sa každý deň k deťom. Ráno vstáva s radosťou. Obľúbila si svoje učiteľky. Ďakujeme

pattern-image
image-testimonial
Diana

Dcéra navštevuje 3. triedu, chodí do MŠ rada, bez plaču a vymýšľania. Robí pokroky, pani učiteľky má rada. Pani učiteľky Ivetka a Zuzka ma informujú o podstatných veciach a dá sa s nimi dohodnúť.

pattern-image
image-testimonial
Peter

Synček je šťastný, P. učiteľky majú ľudský prístup. Kuchyňa je vyhovujúca, malý sa nesťažuje, že by bol hladný.

pattern-image
image
image
image
icon
image
Šťastné tváričky

Naša fotogaléria

img
img
img
image

© 2023 Materská škola Košice-Šaca.

Všetky práva vyhradené.

Kontaktný email

info@mssaca.sk

Kontakt

055 / 68 41 113

Adresa

Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

img
image
back-to-top