loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Kedy? Kde? Ako?

Prijímanie detí do MŠ

img
img

Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci máj, keď prebieha zápis do MŠ, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ nie je naplnená kapacita MŠ.

Oznam o konaní a priebehu zápisu sa zverejňuje prostredníctvom  regionálnych médií najneskôr do 15 apríla.
Oznam o zápise zverejníme aj na hlavnom vchode budovy a na našich stránkach.

Načo?

Príspevky do MŠ

img

Rodičia detí navštevujúcich MŠ sú povinní prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s prevádzkou MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec, príspevok vo výške  30 € mesačne v prípade jednotlivca (za predškolákov sa príspevky neplatia) na IBAN: SK48 1100 0000 0026 2975 2575. Variabilný symbol sa uvádza číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.

hurá leto

Letné prázdniny

img

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená na jeden mesiac.
Prerušenie prevádzky, Vám oznámime spravidla dva mesiace vopred pred prázdninami

img
Čo robíme?

Rytmus každodenných činností v MŠ

V záujme vyváženého rozvoja osobnosti dieťaťa sa snažíme určiť pravidlá denných činností tak, aby sme poskytovali deťom maximálny priestor na vlastnú voľbu a rozhodovanie v každodenných situáciách.

Zima? Teplo?

Oblečenie detí v MŠ

image

Oblečenie, ktoré dieťaťu dávate do MŠ vyberajte spolu s ním,lepšie si ho zapamätá. Oblečte mu veci, ktoré sa pohodlne obliekajú, prezuvky, ktoré sa ľahko obúvajú.

  • papučky a prezuvky s pevnou podrážkou podpíšte
    (v triede je viac párov rovnakých)
  • ľahké a pohodlné oblečenie do triedy, kde je príjemná teplota. Svoje dieťa obliekajte vždy o niečo menej ako seba, viacej sa pohybuje.

Podporujte svoje dieťa v samostatnosti pri obliekaní a osobnej hygiene, posilňujete tak jeho osobnosť.

  • Na dvor vyberte staršie oblečenie aj obuv. Dieťa potrebuje dostatok voľného pohybu a voľných hier vonku s prírodnými materiálmi. Je šťastné keď sa môže hrať slobodne s kamarátmi a nemyslieť na to, že sa zašpiní.
  • Von chodíme denne, v takmer každom počasí, deti sa tak otužujú a rozvíja sa ich tvorivosť, fantázia a schopnosť spolunažívať nie len s ľuďmi, ale aj s prírodou.
  • Do skrinky pripravte náhradné veci, ktoré v prípade potreby prezlečieme.
back-to-top