loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

image
img

Dvadsatoro odkazov rodičom od ich detí

rozklikni jednotlivé odkazy
01

Nerozmaznávajte ma

Viem dobre, že by som nemal dostať všetko, čo si zažiadam – ja vás iba skúšam

02

Nebojte sa byť prísni a pevní

Mám to radšej a cítim sa bezpečnejšie

03

Nedovoľte, aby som si vytvoril/a zlé návyky

Musím sa spoliehať na vás, že ich včas odhalíte

04

Nerobte zo mňa menšieho, než som

Núti ma to, aby som sa správal/a nevyhnutne ako veľký/á

05

Nekričte na mňa, nenadávajte a nedohovárajte mi na verejnosti

Ďaleko viac na mňa zapôsobí, keď sa so mnou pokojne porozprávate v súkromí

06

Nevnucujte mi, že moje chyby sú ťažké hriechy

Porušuje to môj zmysel pre hodnoty

07

Nenechajte sa príliš vyviesť z miery, keď poviem, že vás nemám rád/a

Nie ste to vy, koho nenávidím, ale vaša moc, ktorá ma ohrozuje.

08

Nechráňte ma pred všetkými následkami môjho správania

Potrebujem sa niekedy naučiť znášať ťažkosti a bolesť.

09

Nevenujte prehnanú pozornosť mojim drobným poraneniam a boliestkam.

Dokážem sa s nimi vyrovnať

10

Nesekýrujte ma

Musel by som sa brániť tým, že budem hluchý a budem robiť “mŕtveho chrobáka“

11

Nesľubujte mi nesplniteľné veci

Pamätajte si, že sa cítim mizerne, keď sa sľuby nedodržujú

12

Nezabúdajte, že sa vždy nedokážem vyjadriť tak, ako by som chcel/a

Nie som preto niekedy presný/a/ a ťažko mi je rozumieť

13

Neskúšajte nadmerne moju poctivosť

Dostanem strach a potom klamem

14

Nebuďte nedôslední

To ma úplne mýli

15

Nehovorte mi, že ma nemáte radi

Aj keď niekedy robím príšerné veci

16

Nehovorte, že moje obavy a strach sú hlúposť

Pre mňa sú hrozne skutočnéa veľa znamená, keď sa mi snažíte porozumieť

17

Nesnažte sa mi nahovoriť,že ste dokonalí a bezchybní

Hrozne ma šokuje, keď zistím, že to tak nie je

18

Nikdy si nemyslite, že jepod vašu dôstojnosť sa mi ospravedlniť

Po úprimnom ospravedlnení sa môj vzťah k vám stáva ešte vrelejší

19

Nezabúdajte ako rýchlo dospievam

Je určite ťažké so mnou držaťkrok, ale /prosím/ snažte sa

20

Nezabudnite, že nemôžem dobre vyrásť bez množstva lásky a láskavého porozumenia

Ale to vám nemusím hovoriť, však ?

Ministerstvo školstva SR
PhDr. Jarmila Sobotová a kolektív
Metodická príručka pre MŠ realizujúce projekt – Školy podporujúce zdravie
back-to-top