loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Návšteva botanickej záhrady 22.5 spojená s výstavou živých motýľov. Trieda 1 a 2.

Vystúpenia detí k sviatku Dňu matiek sa konali od 14.5 – 16.5. 2024

18.4.2024 sa tradične konala akcia spojená s rodičmi pod názvom Deň zeme.

Divadelná hra: Pod hríbom Pani učiteľky stvárnili zvieratká v hre kde bolo podstatou aby si deti medzi sebou pomáhali. Nakoniec si deti spoločne ako trieda zatancovali v kruhu. (10.4.2024)

Veľkonočné 🐣hľadanie vajíčok 🥚v našej škôlke

Dňa 26.3.2024 triedy predškolákov 1,2 sa šli rozlúčiť tradičným spôsobom s kráľovnou zimy – Morenou. Nech naše zvyky a tradície pretrvávajú💚

21.3.2024 bol v našej škôlke prednes poézie a prózy. Všetky deti to zvládli, boli šikovné.

15.2.2024 navštívilo našu MŠ prenosné planetárium.

Po vianočných prázdninách sa v MŠ konal karneval. Deti ale aj p. učiteľky prišli do škôlky v maskách svojich obľúbených rozprávkových postavičiek. Nechýbalo ani menšie pohostenie.

Výroba vianočných perníkov deťmi z 1. triedy.

Aj do našej škôlky zavítal mikuláš s anjelom a čertom. Všetky poslušné deti dostali darčeky.

5.12.2023 – Boli sme pozrieť našich bývalých škôlkarov, terajších prváčikov. Ukázali nám priestory telocvične aj počítačovú učebňu. Prešli sme sa po školskom dvore

Ešte pred prvým shehom deti vybehli na dvor so svojími šarkanmi.

20.11.2023 sa v našej Materskej škole uskutočnilo bábkové divadlo “Danka a Janka”

1. Trieda: Deti si pripravili program v ktorom zaspievali , zarecitovali zatancovali a tým poďakovali svojim starým rodičom. 2. Trieda: Milá babka,milý dedko znamenáte pre nás všetko…. Tak sme pozvali naších starkých a spoločne strávili pekné popoludnie

6.11.2023 mali trieda 1 a 2 ( prípravkári) preventívný projekt “ zdravý úsmev” zameraný na správne čistenie zubov a ďasien.

3.11.2023 sa brány našej materskej školy otvorili a tak sa mohli rodičia, starí rodičia a blízki zúčastniť na výchovno-vzdelávacej aktivite zameranej na enviromentálnú výchovu – výrabanie z prírodnín. Každá trieda si tak vytvorila krásnu výstavu svojích výtvorov.

Pred jesennými prázdninami prišli deti do našej materskej školy preoblečené za ježibabky, čarodejnice, tekvice, či pavúčice a začalo sa halloweenké šantenie. Deti sa vytancovali, „🎃vybláznili🎃“. Bolo to veselé dopoludnie. Deti boli veľmi milé.

Ranná rozcvička s pani učiteľkou Zuzkou rozhýbala celú našu materskú školu.

Zvládli sme turistickú prechádzku, poznávali historické pamiatky našej obce, vytvorili umenie v prírode – landart, a zasúťažili sme si. Prežili sme krásny deň

Padajú,padajú zrelé gaštany…, turistická vychádzka spojená s poznávanim histórie obce – mlyn, kaštieĺ, park…

back-to-top