loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

rodičia:

Pre naše nové deti

Vážení rodičia prinášame Vám informácie k nástupu našich NOVÝCH detí.

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť so sebou neprináša problémy len pre dieťa ale i pre zákonných zástupcov a učiteľky.

Mnoho rodičov zistí, že sa ich dieťa správa v materskej škole úplne inak ako doma a kladie si otázky – Je toto správanie v norme? Zvládne naše dieťa dochádzku do materskej školy? Ako môžeme dieťaťu pri vstupe do materskej školy pomôcť?

Podobné problémy majú aj učiteľky. Obávajú sa nového školského roku, pretože väčšina nováčikov má pri začleňovaní ťažkosti. Každé dieťa zvláda adaptačný proces inak. Adaptačný proces je podmienený viacerými faktormi ako sú: zrelosť vyššej nervovej sústavy, výchovný štýl v rodine, zdravotný stav dieťaťa, vek dieťaťa, predchádzajúci pobyt v kolektívnom zariadení.

Viac si viete prečítať v sekcii Adaptačný proces u detí a poradia vám aj naše skúsené p. učiteľky s ťažším prekonávaním adaptácie detí.

img
img

Čo by malo dieťa pred nástupom do materskej školy vedieť

 • mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC (v prípade ak dieťa  tieto návyky nemá, bude dočasne vylúčené z MŠ – plienkované deti),
 • čiastočne sa obliekať, obúvať,
 • čiastočne samostatne jesť lyžicou, piť z pohára,
 • zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše,
 • požiadať o pomoc.

Dieťa potrebuje do MŠ osobné veci:

 • prezuvky (zo zdravotných dôvodov – pevná uzatvorená obuv alebo ortopedické sandále s pevnou podrážkou, z bezpečnostných dôvodov nie vsuvky),
 • pyžamo – sa každý týždeň mení – zabezpečujú rodičia – vymieňa sa týždenne,
 • náhradné veci do skrinky pre prípad znečistenia alebo ,,nehody“ (hygienicky zabalené, označené menom),
 • 1 x náhradné rúško hygienicky zabalené pre prípad výskytu ochorenia,
 • každé dieťa má svoju skrinku označenú menom a príslušnou značkou,
 • detskú nepremokavú plachtu ( resp. igelitovú podložku pod plachtu – malé deti do 3 rokov),
 • všetky veci v skrinkách si kontrolujú a udržiavajú v čistote rodičia (v skrinke nesmie byť – žiadne jedlo, sladkosti a fľaše s pitím),
 • hygienické vreckovky do skrinky, hrebeň.

Všetky veci dieťaťa označiť menom, symbolom, značkou,
Oblečenie dávame do skrinky dieťaťa, obuv do botníka v šatni, resp. pod určené lavičky v šatni.

Pri nástupe vás usmernia p. učiteľky.

Nepotrebujete nosiť:

 • obliečky na detské posteľné pardlo, plachty, vankúše a paplóny nenosíte – máme ich pripravené pre všetky deti v 2- 3 sadách pre každé dieťa,
 • Výmena posteľného prádla – 1 x do mesiaca,
 • Deti majú pre udržiavanie čistoty rúk, pripravené zásobníky s mydlom a zabezpečené zásobníky s papierovými utierkami.

Prosíme:  

V šatniach sú parapetné dosky – kryty na radiátor – slúžia ako ochrana pred úrazom detí, v žiadnom prípade tam deti neusádzajte! Prísne zakázané! Deti sa usádzajú na lavičky pri obliekaní.

Každé dieťa má prichystané: vlastné lehátko a antialergický paplónik, vankúš, 2 celé sady posteľného prádla.

Nepotrebujete taktiež nosiť žiadne fľaše s vodou.
Deti majú zakúpené nádoby a poháre označené značkou k poskytovaniu pitného režimu.

POTREBUJETE LEN !!! aktuálne platné tlačivo –

 1. Splnomocnenie o vyberaní dieťaťa z MŠ – pýtať si tlačivo od učiteľky.

O poplatkoch za školu sa dozviete na web stránke:

 • Školné sa platí každý mesiac bez ohľadu či dieťa nechodilo do MŠ (postup máte uvedený o vrátenie školného).
 • Upozorňujeme rodičov, vzhľadom k rozličným priezviskám (aby ste do správy pre prijímateľa uvádzali meno dieťaťa, za ktoré je realizovaná platba).
 • Stravu a poplatky súvisiace so stravovaním – rieši vedúca ŠJ.
 • Školné a poplatky za úhradu MŠ, potvrdenia – rieši hospodárka školy.

Na triedach telefón p. učiteľky nemajú

Ak sa zhorší zdravotný stav dieťaťa a pod., dieťa je umiestnené do izolačky a následne vás kontaktujeme – preto prosíme uvádzať aktuálne telefónne čísla do tlačív aj počas roka pri zmenách.

Poprosíme tiež nahlásiť učiteľkám na triede vaše emailové adresy zákonných zástupcov – kde v prípade potreby zasielame informácie, fotky vašich detí a iné.

back-to-top