loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Deň Zeme by mal byť 365 dní do roka

Deň zeme

18. apríla sa v rámci DŇA ZEME  uskutočnia v spolupráci s rodičmi organizované ekologické aktivity v každej triede (bližšie informácie u triednych učiteliek). 

Nie je náhoda, že Deň Zeme oslavujeme na jar, kedy sa príroda prebúdza a všetko kvitne.

O ochrane prírody a potrebe triedeného zberu je nutné hovoriť už v mladom veku a jazykom, ktorému deti rozumejú. Tak získajú správne návyky, pochopia, že neporiadok do prírody nepatrí a odpad je potrebné správne triediť.

A ako môžete pomôcť životnému prostrediu vy? Recyklujte odpad, šetrite vodou a vychovávajte svoje deti k láske k prírode.       

Ony sú budúcnosťou tejto planéty. Ony budú mať jej osud vo svojich rukách.  Naučte ich, ako správne triediť odpad, ukážte im, čo to vlastne je tá naša Zem, ako vyzerá, aké zvieratá na nej žijú. Naučte ich, že musia rešpektovať všetko živé – rastliny, živočíchy aj ľudí.

back-to-top