loader

Milé deti a rodičia,

koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži a nový školský rok nám klope na dvere. Oznamujeme Vám, že prevádzka  našej materskej školy začína v pondelok 04.09.2023. 

Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že nový školský rok úspešne odštartujeme.

Príchod detí do materskej školy
 • Prevádzka materskej školy: 6:00 – 17:00.
 • Príchod detí do MŠ: 6:00 – 8:00  (o 8:00 hod. sa budova uzamyká).
 • Odchod detí z MŠ: od 14:30  (alebo podľa dohody so zákonným zástupcom).
 • Schádzanie a rozchádzanie detí v pondelok 04.09.2023 vo svojich triedach 6:30 – 16:00. 
 • Schádzanie a rozchádzanie detí od utorka 05.09.2023: 
  • Zberná trieda: 1. trieda na prízemí 6:00 –  7:00.
  • Zberná trieda: 2. trieda na prízemí 16:00 – 17:00.
Rozmiestnenie tried

Trieda č. 1 – JAHODY
(prízemie)

Trieda č. 2 – JABLKÁ
(prízemie)

Trieda č. 3 – ČEREŠNE
(1. poschodie)

Trieda č. 4 – HRUŠKY
(1. poschodie)

Trieda č. 6 – HROZNÁ
(pavilón)

Trieda č. 7 – MALINY
(pavilón)

Čo potrebujeme do materskej školy
 • pevnú obuv na prezutie – nie šľapky alebo športovú obuv
 • pyžamo – 1x týždenne
 • detský uterák
 • zubnú kefku a pastu – 5-6 r. deti
 • náhradné oblečenie, ktoré bude mať dieťa uložené v skrinke
 • úbor na cvičenie  5 – 6 r. deti – tričko s krátkymi rukávmi, krátke nohavice a ponožky v látkovom vrecúšku
 • pláštenku, ktorú bude mať dieťa uloženú v skrinke       
 • hrebeň so šnúrkou na zavesenie – dlhovlasé dievčatá
 • nepremokavú plachtu na matrac  ak sa ešte občas stane v postieľke nehoda (mladšie deti)

Všetky osobné veci musia byť označené menom dieťaťa.

Vstup do budovy Materskej školy
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič vypíše „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. (tlačiva sú u tr. učiteliek)
 • V prípade, že dieťa prejavuje v materskej škole príznaky ochorenia, pedagogický zamestnanec kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý je povinný v čo najkratšom čase dieťa prevziať.  V závažnom prípade bude dieťa izolované vo vyhradenom priestore (karanténna miestnosť – pri zborovni) do príchodu zákonného zástupcu, alebo ním poverenou splnomocnenou dospelou osobou.
 • Materská škola realizuje ranný filter,  pri rannom odovzdaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi v triede.
Ospravedlňovanie neprítomnosti detí v materskej škole
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním (dieťa s PPV)na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. 
 • Pri absencii viac ako 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
 • Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“nepredkladajú, pokiaľ je dieťa zdravé. 
 • Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky. 
back-to-top