loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin:

Od 1. 7. 2023 do 30. 7. 2023 bude letná prevdzka v MŠ podľa počtu nahlásených detí.

Od 31. 7. 2023 do 31. 8. 2023 bude MŠ zatvorená.

img
back-to-top