loader
Zber papiera

24. 4. 2023 - 2. 5. 2023

Týmto chceme poprosiť všetkých rodičov, detí a priateľov školy, ktorí majú nepotrebný papier a radi pomôžu našej škôlke, aby zviazaný papier nosili do našej MŠ.

back-to-top