loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

image

Najmenší 2 – 3r.

Adaptácia a pomoc sa začleniť najmenším deťom do kolektívu.

image
image

Strední 4 – 5r.

Stredním deťom ponúkame výchovno-vzdelávacie aktivity, osvojenie zručností. Začleňujeme ich do rôznych krúžkov.

image
image

Predškoláci

Predškolákov pripravujeme na nástup do základnej školy. Dôkladná príprava detí je základom úspechu pri ďalšom vzdelávaní.

image
back-to-top