loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Vážení rodičia, pripravujeme pre deti

Karneval

KDE: v priestoroch MŠ – v každej triede
TERMÍN: 25.01.2024
Tak ako každý rok, aj tentokrát pre všetky deti našej materskej školy pripravujeme zábavné dopoludnie s hudbou, sprievodom masiek a rôznymi hrami pre deti.
Prosíme rodičov, aby deťom pripravili karnevalové masky a prezliekli dieťa v šatni do karnevalovej masky. Takto ho odovzdávate službukonajúcej učiteľke.

Prajeme deťom krásny, zábavný a veselý deň.

back-to-top