loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Projekt - Hrdinovia Fast

Naša MŠ sa zapojila do projektu „Hrdinovia Fast“

Ocenený vzdelávací program o zdraví, ktorý je primeraný veku a učí deti o empatii a láske a poskytuje praktické zručnosti na záchranu života. Projekt trvá 5 týždňov počas ktorých nám budú zasielané edukačné úlohy, rôzne materiály a videá na upevnenie získaných vedomostí.

Deti sa naučia ako pomôcť dedkovi, babke, mamke, ockovi, či niekomu inému v prípade ohrozenia ich zdravotného stavu či života.

Aj keď sú deti malé, vieme zábavnou a hravou formou ich naučiť základy poskytovania prvej pomoci. Vďaka ich záujmu o získavanie vedomostí a ich duchaprítomnosti vieme, že neraz boli nápomocné pri záchrane ľudského života.

V tomto projekte sa deti naučia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice:

  • Padnutie ústneho kútika na pravú alebo ľavú stranu.
  • Ochabnutie ruky.
  • Strata reči, alebo ťažkosti pri komunikácii.

To všetko sa deti naučia za pomoci Adama, Sofie, Fera a malého chlapca Tomiho, ktorí im budú nápomocní pri získavaní vedomostí a plnení úloh.

Týmto projektom sa snažíme u detí prebudiť záujem o všímanie si ľudí okolo seba, zachovať
si chladnú hlavu, nepodľahnúť panike a byť zodpovedným členom spoločnosti.

back-to-top